Formulář osobních informací

Vyplňte tento formulář a klikněte na tlačítko Odeslat v dolní části stránky.

Poznámka: Nesprávné nebo zavádějící informace ve vaší žádosti mohou vést k odvolání z programu.

povinná pole *


OBECNÁ INFORMACE

U oficiálních dokumentů uveďte, jak vyplníte následující údaje:

Poštovní adresa pro odeslání akceptačního balíčku (prosím nepoužívejte číslo poštovní schránky)


OBČANSTVÍ


OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud ano, popište úplně níže:

Pokud ano, uveďte níže uvedený seznam a popište:

Seznam dalších / položka 2:


NOUZOVÝ KONTAKT

Osoba upozorňující na případ nouze:


ESSAYS

Napište esej o každé z následujících otázek. Minimální délka každé eseje je 200. Pokud některá esej nesplňuje tento požadavek, budete požádáni, abyste znovu napsali esej.


CERTIFIKACE

Potvrzuji, že všechna prohlášení učiněná mnou při podání přihlášky na Maharishi University of Management jsou úplná a pravdivá. Uvědomuji si, že falešné prohlášení mohou být důvodem pro odmítnutí přijetí nebo odvolání z univerzity.
"Vytištěné jméno se počítá jako podpis."


Odkazy na aplikace:

Termíny vstupu:


MEZINÁRODNÍ:

  • únor
  • Smět
  • srpen
  • listopad

US OBČANŮ A PERMANENTNÍ REZIDENCE:

  • únor
  • srpen