Übersetzen:

Học tập và ực thực tập có lương

như là nhà phát triển phần mềm ở Hoa Kỳ

Học tập và ực thực tập có lương

 • Học tập toàn thời gian tại khuôn viên trường đại học được Chicago, Chicago, Chicago, Hoa Kỳ trong 8-9 ist eine Tochtergesellschaft von Chicago
 • Ực thực t top toàn thời gian có lương Sie sind in der Nähe von Amazon, Microsoft und Microsoft, sind jedoch nicht auf dem neuesten Stand der Technik. L kng khởi triểm trung b lnh là $ 80,000 lađ la Mỹ một năm
 • Nhận được sự hỗ trợ về tài chánh - als toan ban đầu thấp
 • Được học những phát triển phần mềm mới nhất từ ​​những giảng viên có trình độ tiến sĩ
 • Gia nhập đội ngũ hơn 2,500 sinh viên Es ist nicht möglich, es mit 800 zu vergleichen

Anforderung

 • Bằng ềi học về khoa học máy tính (3-4 nám) hặc chuyên ngành có liên quan
 • Triểm trung bình (GPA) ist nicht 2.7 / 4
 • Kinh nghiệm làm việc như là kỹ sư phần mềm:
  Es ist nicht möglich, dass 6 mit einem Cp-Gerät arbeitet, das 4 verwendet, und 1-3 nicht mit einem Cấp-Laufwerk von 3 verbunden ist
 • Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cumi tại những trường đại học hàng đầu có điểm trung bình (GPA) ist nicht mehr verfügbar, wenn Sie sich für diesen Vorgang entscheiden
 • Sie können mit C, C #, C ++ und Java arbeiten
 • Có k t năng tiếng anh tốt

Tim Hieu Them

Tải tài liệu miễn phí

M it s công ty thuộc 500 công ty Hoa Kỳ được tạp chí Fortune bình chọn,
n mi mà các sinh viên của chúng to toi thực tập

„Đổi với tôi, Cuoi cUNG đã được Djen đáp, BOI Vì tôi có được Tất ça các ky Năng Cần Thiết để Djam Bảo được thuc tập có Lương CaO tại một công ty Hoa Kỳ. DJO là tình Huong đổi bên Djeu có Lợi Vì bạn và Trường đại học hợp Tác để Djam Bảo bạn được Thuc tập, và từ việc Thuc tập, bạn TRA Khoan Vay của MINH - Vì Vay Trường Thang bạn Thắng và MOI người Djeu vui . ”

Mohamed Samy Ai Cap