Traducir:

Học tập và được thực tập có lương

như là nhà phát triển phần mềm ở Hoa Kỳ

Học tập và được thực tập có lương

 • Hc tập toàn thời gian tại khuôn viên trường đại học được công nhận của chúng tôi gần Chicago, Hoa Kỳ trong 8-9 tháng đầu tiên
 • Ực thực tập toàn thời gian có lương ti những công ty hàng đầu như Amazon và Microsoft như là nhà phát triển phần mềm. Lng khởi iểm trung bình là $ 80,000 ô la Mỹ một năm
 • Nhận được sự hỗ trợ về tài chánh - Gracias por prohibirte.
 • C học những phát triển phần mềm mi nhất t những giảng viên có trình độ tiến sĩ
 • Gia nhập i ngũ hơn 2,500 sinh viên t nt nghiệp quốc tế và 800 sinh viên hiện tại

Solicitud

 • Bằng đại học v khoa học máy tính (3-4 năm) hoc chuyên ngành có liên quan
 • Triểm trung bình (GPA) no es ln 2.7 / 4
 • Kinh nghiệm làm vic như là kỹ sư phần mềm:
  No se trata de 6 y de que se trate. 4 no es de 1-3 y si no es de China.
 • Sinh viên sắp t nt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối ti những trường đại học hàng đầu có điểm trung bình (GPA) cao và không có kinh nghiệm i m
 • Có kiến ​​thức về C, C #, C ++ hoặc Java
 • Có kỹ năng tiếng anh tốt

Tim Hieu Them

Ti tài liệu miễn phí

Mt số công ty thuộc 500 công ty En este momento, Hoa Kỳ được tp chí Fortune bình chọn,
n mi mà các sinh viên của chúng tôi thực tập

“I vii tôi, cuối cùng đã được đền đáp, bởi vì tôi có được cả các kỹ năng cần thiết để m bảo được c ca c Ó là tình huống đôi bên đều có ắ v . ”

Mohamed Samy Ai Cap