حق طبع و نشر

اطلاعات مصرف کننده / شرایط استفاده

کلیه مطالب این وب سایت توسط دانشگاه صنعتی مهریش، حق مؤلف، مگر اینکه ذکر شده باشد.

به استثنای موارد مندرج در اینجا، هیچ بخشی از این محتویات نمی تواند نمایش داده، بازتولید شده، مجددا منتشر، آپلود، ارسال، انتقال یا توزیع در هر شکل یا هر وسیله ای، الکترونیکی، مکانیکی، photocopying، ضبط، و یا بدون اجازه قبلی از حق چاپ دارنده. مجوز برای استفاده شخصی یا داخلی برای اهداف غیر انتفاعی اعطا شده است، برای نمایش محتویات با یک کامپیوتر با استفاده از نرم افزار مرورگر HTML و برای دانلود، استفاده و چاپ کپی های مواد، با توجه به اینکه هیچ تغییری در این ماده صورت نگرفته است و تمام کپی رایت و سایر اعلامیه های اختصاصی حفظ می شوند. اجازه داده شده است که پیوندهایی را به منابع محلی منبع (URL) اسناد متشکل از سایت در سایر اسناد HTML اضافه نماید، در صورتی که تمام علائم تجاری در این لینک ها به درستی ذکر شده باشد. مجوز ارائه شده در اینجا شامل حق انتشار مطالب در هر وب سایت دیگر نیست. اصلاح مواد و یا استفاده از مواد برای هر هدف دیگری نقض حق نسخه برداری و سایر حقوق مالکیت است. استفاده از برخی از محتویات به محدودیت های اضافی در موارد مشخص شده محدود می شود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر قصد دارد اطلاعات موجود در این وب سایت دقیق و قابل اعتماد باشد. با این حال، ممکن است اشتباهات رخ دهد. بنابراین، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از هیچ نوع ضمانت نامه ای به هر نوعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هیچ وجه مربوط به این وب سایت نیست، از جمله بدون محدودیت قابلیت فروش یا تناسب اندام برای هر هدف خاص، اجتناب می کند.

سوالات مربوط به علائم تجاری، حق تکثیر و سایر حقوق مالکیت فکری که محتوای این وب سایت را بر عهده دارند، باید به اداره حقوقی، دانشگاه مهاریشی مدیریت، Fairfield، IA 52557، USA ارسال شود.

دانشگاه صنعتی مدیترانه ای موسسه فرصت های برابر است.

تمام مطالب کپی رایت توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهریشی. همه حقوق محفوظ است

Meditate Transcendental، TM، TM-Sidhi، پرواز یوگیک، مهاریشی آیورودا، علم هوش خلاق، ماهاریشی استپاتیا ودا، ساخت و ساز جهانی مهاریشی، ماهاریشی یوگا، مهاریشی یگیا، طالع بینی ماهریشی ودی، مهریشی جیوش، مهریشی گاندارووا ودا، ماهریشی ودیک رویکرد به بهداشت، مهارییشی، تکنولوژی ارتعاشات ودایی، جوانسازی ماهاریشی، برنامه مهارییشی راسایانا، مدیریت ماهریشی ودی، برنامه توسعه شرکت مهریشی، دانش محور، دانشگاه مهارییشی ودی، مدرسه مهاریشی ودی، مرکز مهدیشی ودی، مدرسه ماهاریشی آیرودا، دانشگاه مهریشی آیرودا، کالج مهاریشی آیرودا بنیاد مهاریشی آیرودا، مرکز پزشکی مهاریشی آیرودا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهریشی، مدرسه مهدوی عصر روشنگری، مرکز پزشکی مهاریشی، مرکز پزشکی مهدی صدیق، دانشکده پزشکی مهریشی، مهارییش ودی، مهریشی، مهارشی پورپورس، ماهریشی بهشتی در زمین مرکز مهاریشی در منزل مدیریت Maharishi Vedic، Maharishi Master مدیریت، مدیریت طبیعی مبتنی بر قانون، برنامه احیای شرکت مهاریشی، اداره کل جهانی Maharishi از طریق قانون طبیعی، صندوق توسعه وادی مهاجرشی، Purusha هزاران ساله، Mahrishi هزاران ساله Purusha، Maharishi Purusha، Purusha، Thousand- سرپرستی مادر الهی، مادر الهی، مدرسه ایده آل دختران، ساعت 24 ساعت، سعادت، دانشگاه معنوی آمریکا، نفس سروینی، صدا ودیک صدا، مهاریشی آمریت کالاش، کالج پزشکی واریته مهاریشی، علوم ودیک، مهاریشی ودیک علوم، مشاهیر ماهریشی ودی، وستو Vidya، Maharishi Vastu، منطقه زمانی منطقه، شورای عالی اطلاعات و بالانس پیشگیری از نظامی ثبت نام یا علامت تجاری عادی ثبت نام مجاز به شرکت توسعه آموزش و مددار Maharishi Vedic و تحت sublicense یا با اجازه استفاده می شود.