Հանձնարարական ձեւ

Պահանջվող դաշտեր *


Դիմողի անունը


Գնահատողին

Ընդունման տնօրենը կգնահատի ձեր դիմումի գնահատումը: Խնդրում ենք պատասխանել որպես հնարավորինս կոնկրետ, քանի որ դա կօգնի մեծապես դիմողին Մահարարիի կառավարման համալսարան ընդունելու համար: Այս ձեւը լրացրեք, խնդրում ենք սեղմել Ներկայացնել կոճակը:

Խնդրում ենք գնահատել դիմորդին հետեւյալ բնութագրերը.

այս դիմողը Մահարիիի կառավարման համալսարանին:


Դիմում Հղումներ:

Մուտքի ժամկետները:


ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ:

  • Փետրվար
  • Մայիսի
  • Օգոստոս
  • Նոյեմբեր

ԱՄՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ԵՎ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐ.

  • Փետրվար
  • Օգոստոս