מקצועני מחשבים
מבחן מדגם תוכנית אב

תתבקש להשלים בדיקה אמיתית כחלק מתהליך הבקשה שלך.

מטרת מבחן קצר זה היא להעריך את היכולת שלך לפתור בעיות תכנות יסודי בשפה על פי בחירתך.

כתוב את הפתרונות שלך ב- Java אם אתה מכיר את השפה; אחרת השתמש באחת מהשפות הבאות: C, C + + או C #. עבור כל אחת מהבעיות הבאות, כתוב את הפתרון הפשוט והברור ביותר שאתה יכול, בצורה של תוכנית קצרה.

בדיקת מדגם

 1. מערך עם מספר מוזר של אלמנטים הוא אמר להיות מרוכז אם כל האלמנטים (למעט אחד באמצע) הם בהחלט גדול יותר מאשר הערך של האלמנט האמצעי. שים לב כי רק מערכים עם מספר מוזר של אלמנטים יש אלמנט באמצע. כתוב פונקציה שמקבלת מערך שלם ומחזירה את 1 אם הוא מערך ממורכז, אחרת הוא מחזיר 0.

דוגמאות:

אם מערך הקלט הוא לַחֲזוֹר
{1, 2, 3, 4, 5} 0 (הרכיב האמצעי 3 אינו פחות מכל שאר היסודות)
{3, 2, 1, 4, 5} 1 (הרכיב האמצעי 1 הוא בהחלט פחות מכל שאר היסודות)
{3, 2, 1, 4, 1} 0 (הרכיב האמצעי 1 אינו פחות מכל שאר היסודות)
{1, 2, 3, 4} 0 (ללא רכיב ביניים)
{} 0 (ללא רכיב ביניים)
10 {} 1 (הרכיב האמצעי 10 הוא בהחלט פחות מכל שאר היסודות)

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

ראה תשובות נכונות לשאלות לדוגמה.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

 1. כתוב פונקציה שלוקחת מערך של מספרים שלמים כארגומנט ומחזירה ערך בהתבסס על הסכומים של המספרים הזויים והמוזרים במערך. תן X = סכום של מספרים מוזרים במערך ולתת Y = סכום של מספרים אפילו. הפונקציה צריכה לחזור X - Y

החתימה של הפונקציה היא:
int f (int [] a)

דוגמאות

אם מערך הקלט הוא לַחֲזוֹר
1 {} 1
{1, 2} -1
{1, 2, 3} 2
{1, 2, 3, 4} -2
{3, 3, 4, 4} -2
{3, 2, 3, 4} 0
{4, 1, 2, 3} -2
{1, 1} 2
{} 0

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

ראה תשובות נכונות לשאלות לדוגמה.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

 1. כתוב פונקציה שמקבלת מערך תווים, מיקום התחלה אפס ואורך. יש להחזיר מערך תווים המכיל אורךתווים המתחילים ב- התחלהאופי מערך הקלט. הפונקציה צריכה לעשות בדיקת שגיאות על מיקום ההתחלה ואת אורך וחזרה null אם הערך אינו חוקי.
  חתימת הפונקציה היא:
  char [] f (char [] a, int int, len int)

דוגמאות

אם הפרמטרים קלט הם לַחֲזוֹר
{'a', 'b', 'c'}, 0, 4 ריק
{'a', 'b', 'c'}, 0, 3 {'א ב ג'}
{'a', 'b', 'c'}, 0, 2 {'a', 'b'}
{'a', 'b', 'c'}, 0, 1 {'a'}
{'a', 'b', 'c'}, 1, 3 ריק
{'a', 'b', 'c'}, 1, 2 {'b', 'c'}
{'a', 'b', 'c'}, 1, 1 {'b'}
{'a', 'b', 'c'}, 2, 2 ריק
{'a', 'b', 'c'}, 2, 1 {'c'}
{'a', 'b', 'c'}, 3, 1 ריק
{'a', 'b', 'c'}, 1, 0 {}
{'a', 'b', 'c'}, -1, 2 ריק
{'a', 'b', 'c'}, -1, -2 ריק
{}, 0, 1 ריק

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

ראה תשובות נכונות לשאלות לדוגמה.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

 1. כתוב פונקציה כדי לשנות מספר שלם באמצעות אופרטורים מספריים וללא שימוש במערכים או במבני נתונים אחרים.
  החתימה של הפונקציה היא:
  int f (int n)

דוגמאות

אם מספר הקלט הוא לַחֲזוֹר
1234 4321
12005 50021
1 1
1000 1
0 0
-12345 -54321

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

ראה תשובות נכונות לשאלות לדוגמה.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

 1. כתוב פונקציה כדי להחזיר מערך המכיל את כל האלמנטים המשותפים לשני מערכים נתמכים המכילים מספרים שלמים וחיוביים ברורים. אתה לא צריך להשתמש בכל שיטות inbuilt. מותר לך להשתמש בכל מספר של מערכים.
  החתימה של הפונקציה היא:
  int [] f [int [] תחילה, int [] שנייה)

דוגמאות

אם הפרמטרים קלט הם לַחֲזוֹר
1, 8, 3, 2} {1, 2}
{1, 8, 3, 2, 6}, {2, 6, 1} {2, 6, 1}
1, 3, 7, 9} {1, 3, 7, 9}
{1, 2}, {3, 4} {}
{}, {1, 2, 3} {}
{1, 2}, {} {}
{1, 2}, null ריק
ריק, {} ריק
null, null ריק

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

ראה תשובות נכונות לשאלות לדוגמה.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

 1. שקול מערך עם n של מספרים שלמים וחיוביים. אידקס שלם נקרא נקודת POE (נקודת שיווי משקל) של A, אם A [0] + A [1] + ... + [idx - 1] שווה ל- [idx + 1] + [idx + 2] + ... + [n - 1]. כתוב פונקציה כדי להחזיר POE של מערך, אם הוא קיים ו- 1 אחרת.
  החתימה של הפונקציה היא:
  int f (int [] a)

דוגמאות

אם מערכי קלט הם לַחֲזוֹר
{1, 8, 3, 7, 10, 2} 3 [0] + [1] + [2] שווה ל- [4] + [5]
{1, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1} 2 + [0] + [1] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]
2, 1, 1, 1} 5 + [0] + [1] + [2] + [3] שווה ל- [4]
{1, 2, 3} -1 סיבה: אין POE.
{3, 4, 5, 10} -1 סיבה: אין POE.
{1, 2, 10, 3, 4} -1 סיבה: אין POE.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

ראה תשובות נכונות לשאלות לדוגמה.

הערה: אנא קרא את רשימה של שגיאות תכנות נפוצות כי התלמידים עשו על המבחן שלנו.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.


קישורים ליישום:

תאריכי כניסה:


בינלאומי:

 • פבואר
 • מאי
 • אוגוסט
 • נוֹבֶמבֶּר

אזרחי ארה"ב ותושבים קבועים:

 • פבואר
 • אוגוסט