השקע עמוק ומנוחה חשיבה ברורה יותר

עם מדיטציה טרנסנדנטלית