გამოსაშვები მოთხოვნები

კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი

კომპიუტერულ მეცნიერებაში MS- თან დაამთავრეთ, სტუდენტებმა წარმატებით უნდა შეავსონ სამაგისტრო პროგრამების ყველა მოთხოვნა.