მიიღე ღრმა დასვენება და გააზრებული აზროვნება

ტრანსცენდენტალური მედიტაციით