ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ Potential Potential

ຜູ້ນໍາທາງດ້ານການຄ້າກັບມະຫາວິທະຍາໄລການບໍລິຫານມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອການຈ້າງນັກພັດທະນາຊໍແວຜູ້ຝຶກອົບຮົມປະຕິບັດການ

1000+

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງບໍລິສັດຮັບຮູ້ການ Caliber ຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ.

$80,000

ອັດຕາການເລີ່ມຕົ້ນເສລີ່ຍສໍາລັບການຈ່າຍຄ່າຈ້າງງານ

98%

ອັດຕາຜົນປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ