Зөвлөмжийн маягт

Шаардлагатай талбарт *


Апликаторын нэр


ҮНЭЛЭГТЭЙ

Өргөдөл гаргагч захирал нь энэ өргөдөл гаргагчийн үнэлгээг үнэлнэ. Махаришийн Удирдлагын Их Сургуульд элсэх өргөдөл гаргагчийг үнэлэхэд ихээхэн тус болно. Энэ маягтыг бөглөсний дараа ирүүлэх товчийг дарна уу.

Өргөдөл гаргагчийг доорх шинж чанарын талаар үнэлнэ үү:

Энэ өргөдөл гаргагч нь Махаришийн Удирдлагын Их Сургуульд.


Хэрэглээний холбоосууд:

Оруулсан огноо:


ОЛОН УЛСЫН:

  • Хоёрдугаар сар
  • May
  • Наймдугаар сар
  • Арваннэгдүгээр

АНУ-ын иргэд ба байнгын оршин суугчид:

  • Хоёрдугаар сар
  • Наймдугаар сар