Тэнхим нээлхий

Махаришийн Удирдлагын Их Сургуулийн Компьютерийн Шинжлэх Ухааны хэлтэс нь олон төрлийн албан тушаалд ажиллах хүсэлтийг урьж байна

Махаришийн Удирдлагын Их Сургууль, IA-ийн Fairfield хотод байрладаг, бакалавр, магистр, докторын зэрэгтэй хувийн, ашгийн бус, бүрэн итгэмжлэгдсэн байгууллага юм. бүх төрлийн мэргэжлээр градус. Тус хэлтэс нь хэрэглээний програм хангамж хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн өвөрмөц, өргөжсөн төгсөгчдийн хөтөлбөрийг санал болгодог.

Сургагч, Туслах, Ассоциаци, Бүрэн профессоруудаас суралцах бүх түвшний мэдүүлгийг ирүүлэхийг хүсч байна. Бүрэн цагаар томилж ажилласнаар хагас цагийн багш нарыг манай зайн сургалт (DE) хөтөлбөрт заахаар өргөдөл гаргахыг урьж байна.

вэб хуудас: комп.м.эду

Факультет И-мэйл: csnewfaculty@mum.edu