सिफारिस फारम

आवश्यक क्षेत्रहरू *


APPLICANT NAME


EVALUATOR मा

प्रवेशकर्ता निदेशकले यस आवेदकको तपाईंको मूल्यांकनको मूल्यांकन गर्नेछ। कृपया विशेष गरी सकेको जवाफ दिनुहोस्, किनभने यसले प्रबंधनको महाराष्ट्र विश्वविद्यालयमा प्रवेशको लागि आवेदकको मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्नेछ। जब तपाइँ यो फारम पूरा गर्नुभयो, कृपया पेश बटन क्लिक गर्नुहोस्।

कृपया तलका विशेषताहरूमा आवेदकलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्:

यो महाराष्ट्र विश्वविद्यालय प्रबंधन को आवेदक।


अनुप्रयोग लिङ्कहरू:

प्रवेश मिति:


अन्तरराष्ट्रीय:

  • फेब्रुअरी
  • May
  • अगस्ट
  • नोभेम्बर

अमेरिकी नागरिक र स्थायी सदस्यहरू:

  • फेब्रुअरी
  • अगस्ट