Copyright

Konsumentinformation / Användningsvillkor

Hela innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat av Maharishi University of Management, om inget annat anges.

Utan vad som anges häri får ingen del av innehållet visas, reproduceras, publiceras, uppladdas, publiceras, överföras eller distribueras i någon form eller på något sätt, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt utan föregående tillstånd från upphovsrätten hållare. Tillstånd beviljas endast för personlig eller intern användning för icke-kommersiella ändamål för att visa innehållet med en dator med hjälp av HTML-webbläsarsprogram och för att ladda ner, använda och skriva ut kopior av materialet, förutsatt att ingen ändring görs på materialet och att alla upphovsrättsliga och andra proprietära meddelanden bevaras. Tillstånd beviljas för att inkludera länkar till Uniform Resource Locators (URL) för dokument som omfattar webbplatsen i andra HTML-dokument, förutsatt att alla varumärken är vederbörligen noterade i sådana länkar. Tillstånd beviljad här inkluderar inte rätten att repostera innehållet på andra webbplatser. Ändring av materialet eller användningen av materialen till något annat syfte är ett brott mot upphovsrätten och andra äganderättigheter. Användning av något av innehållet är föremål för ytterligare begränsningar enligt vad som anges i.

Maharishi University of Management avser att informationen på denna webbplats ska vara korrekt och tillförlitlig. Fel kan dock inträffa. Därför avstår Maharishi University of Management från någon form av garanti, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, vad gäller vilken sak som helst med anknytning till denna webbplats, inklusive, men inte begränsat, säljbarhet eller lämplighet för något speciellt ändamål.

Förfrågningar om varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som reglerar innehållet på denna webbplats bör riktas till Juridiska avdelningen, Maharishi University of Management, Fairfield, IA 52557, USA.

Maharishi University of Management är en jämställdhetsinstitution.

Hela innehållet upphovsrätt Maharishi University of Management. Alla rättigheter förbehållna.

® Transcendental Meditation, TM, Sidhi, Yogic Flying, Maharishi Ayurveda, Kreativ Intelligens, Maharishi Sthapatya Veda, Maharishi Global Construction, Maharishi Yoga, Maharishi Yagya, Maharishi Vedic Astrology, Maharishi Jyotish, Maharishi Gandharva Veda, Maharishi Vedic Approach to Hälsa, Maharishi Vedic Vibration Technology, Maharishi Renjuation, Maharishi Rasayana Program, Maharishi Vedic Management, Maharishi Corporate Development Program, Medvetenhetsbaserad Maharishi Vedic University, Maharishi Vedic Center Maharishi Vedic Center Maharishi Ayurveda School Maharishi Ayurveda University Maharishi Ayurveda College Maharishi Ayurveda Foundation, Maharishi Ayurveda Medical Center, Maharishi University of Management, Maharishi School of Age of Enlightenment, Maharishi Medical Center, Maharishi Vedic Medical Center, Maharishi Medical College, Maharishi Vedic, Maharishi, Maharishi Självpuls, Maharishi Heaven on Earth , Maharishi Center for Excellence in Man Maharishi Vedic Management, Maharishi Master Management, Natural Law Based Management, Maharishi Corporate Revitalization Program, Maharishi Global Administration genom naturlag, Maharishi Vedic Development Fund, tusen huvudet Purusha, Maharishi tusen huvudet Purusha, Maharishi Purusha, Purusha, tusen- Headed Mother Divine, Mother Divine, Ideal Girls School, 24 Hour Bliss, Spiritual University of America, Andlig Önskning, Vedic Sound Therapy, Maharishi Amrit Kalash, Maharishi College of Vedic Medicine, Vedic Science, Maharishi Vedic Science, Maharishi Vedic Observatory, Vastu Vidya, Maharishi Vastu, tidszonens huvudstad, Supreme Intelligence Council, och Prevention Wing of the Military är registrerade eller vanliga varumärken som är licensierade till Maharishi Vedic Education Development Corporation och används under underlicens eller med tillstånd.