మహర్షి యూనివర్శిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్
మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్

కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్స్ ప్రోగ్రామ్SM

అందుబాటులో ఉండు

మేము మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి ముందుకు చూద్దాం

ఉత్తర ఉత్తర ఫోర్త్ సెయింట్
ఫెయిర్ఫీల్డ్, అయోవా 52557 USA

USA: + 1-641-472
టోల్ ఫ్రీ: (800) 532-4956

ఇమెయిల్: csadmissions@mum.edu

కనెక్ట్ అవ్వండి:

ఫేస్బుక్లో మమ్మల్ని అనుసరించండి: