మీ సాధించండి కెరీర్ పొటెన్షియల్

సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్స్ను నియమించడానికి మహీషి యూనివర్శిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్కు టాప్ యజమానులు వెళతారు

1000+

కార్పొరేట్ భాగస్వాములు మా విద్యార్థుల కాలిబర్ను గుర్తించండి.

$80,000

చెల్లింపు ఇంటర్న్ షిప్ల సగటు ప్రారంభ రేట్లు

98%

చెల్లించిన ఇంటర్న్ సక్సెస్ రేట్