แบบฟอร์มคำแนะนำ

ฟิลด์ที่จำเป็น *


ชื่อผู้สมัคร


ถึงผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการจะขอบคุณในการประเมินผลของผู้สมัครนี้ โปรดตอบอย่างเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะจะช่วยในการประเมินผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการจัดการมหาราชา เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มนี้เสร็จแล้วโปรดคลิกที่ปุ่มส่ง

กรุณาให้คะแนนผู้สมัครเกี่ยวกับลักษณะด้านล่าง:

ผู้สมัครรายนี้ให้กับมหาวิทยาลัยการจัดการมหาราชา


ลิงค์แอปพลิเคชัน:

วันที่เข้า:


อินเตอร์:

  • กุมภาพันธ์
  • อาจ
  • สิงหาคม
  • พฤศจิกายน

พลเมืองสหรัฐฯและผู้พักอาศัยถาวร:

  • กุมภาพันธ์
  • สิงหาคม