บรรลุเป้าหมายของคุณ ศักยภาพในการทำงาน

ผู้ว่าจ้างชั้นนำหันไปหามหาวิทยาลัยการจัดการแห่งมหาราชาเพื่อรับสมัครผู้ฝึกอบรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

1000+

พันธมิตรขององค์กรยอมรับความสามารถของนักเรียนของเรา

$80,000

อัตราเริ่มต้นโดยเฉลี่ยสำหรับการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง

98%

อัตราความสำเร็จในการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง