ตัวเลือกโปรแกรม MSCS

ขณะนี้มีสามตัวเลือกการเข้าร่วมที่เป็นไปได้สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาที่จะใช้ MS ของเราในวิทยาการคอมพิวเตอร์