An toàn & Đẹp Cơ sở nông thôn 365 Acre

Đại học Quản lý Maharishi được thành lập tại 1971 (với tên Đại học Quốc tế Maharishi) và được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học, cơ quan công nhận chính thức lâu đời nhất và lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Trường cung cấp các khóa học từ đại học đến tiến sĩ. cấp độ. Điều này bao gồm bằng thạc sĩ về khoa học máy tính, quản trị và quản lý kinh doanh, kế toán, làm phim, khoa học đạo đức, nghệ thuật phòng thu, Maharishi Ayurveda và y học tích hợp. Hàng ngàn sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình của chúng tôi trong những năm qua 48, bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp 2400 từ các quốc gia 83 cho chương trình MS về Khoa học Máy tính của chúng tôi.

Tôi thực sự yêu thích hệ thống giáo dục của MUM kết hợp cả hai khía cạnh thực tiễn và lý thuyết. Nó thách thức tôi thực hiện tốt nhất không chỉ trong các khóa học của mình, mà còn ở kỳ thực tập của tôi.

Utku Gülevizgà tây